KEES SIETSMA

Incident en Crisis Management & Consultancy


Antwoord op een crisis/zeer ernstig incident
Onverwacht kan zich een crisis of een zeer ernstig incident aandoen en kan een noodtoestand ontstaan voor een onderneming/organisatie en/of een familie. Dan is veelal ervaren en deskundige ondersteuning gewenst om dit incident of deze crisis te managen. Bij een dergelijke ontwikkeling zijn immers vele spelers betrokken die allemaal hun eigen belang hebben dat veelal niet overeenkomt met dat van de familie of de onderneming. Bovendien brengt de berusting om de behandeling van het ernstige incident over te moeten laten aan de overheid een gevoel van machteloosheid met zich mee.

Het Bureau KS is beschikbaar om haar relaties op een zeer korte termijn bij te staan in dergelijke noodsituaties, zoals bijvoorbeeld bedreigingen, ontvoeringen, afpersingen, dreiging met productencontaminaties, gijzelingen, en detenties van personeelsleden, waar ook ter wereld.

Het Bureau KS kent de modus operandi van mogelijke daders en de marges waarbinnen specifieke incidenten zich afspelen. Door deze kennis kan Bureau KS anticiperen op mogelijke ontwikkelingen en onder andere adviseren in de onderhandelingen met terroristische en/of criminele organisaties alsmede autoriteiten. Een professionele beoordeling van de crisis/ernstig incident is het richtsnoer voor het verdere verloop ervan. Dan is een goed advies van grote waarde voordat besluiten worden genomen. Bureau KS kan dat professionele advies verstrekken en daarbij behorende (internationale) strategisch verantwoorde antwoorden op deze crisis/incidenten aanreiken.

Zeldzame expertise
Bureau KS heeft een ruime ervaring in het adviseren over het reageren in genoemde noodsituaties. Kees Sietsma, directeur/senior consultant van Bureau KS is, zowel in zijn publieke als private functies, meer dan 65 keer in 24 verschillende landen als expert opgetreden bij de behandeling van afpersingszaken. Hierbij was sprake van ontvoeringen (26), productencontaminaties (11) en het uitoefenen van geweld (29). Daarnaast is het wereldwijde expertise platform in dit verband toegankelijk voor het Bureau KS.